เราเที่ยวด้วยกัน ขยายเวลาโครงการถึง 30 เม.ย.64 เพิ่มสิทธิห้องพัก 15 คืน

ครม.เห็นชอบการปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มสิทธิ์ห้องพัก ขยายเวลาโครงการ กระตุ้นการท่องเที่ยว

ภายในประเทศคึกคักรับวันหยุดยาว

วานนี้ (8 พ.ย.63) ทีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

– ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพัก จากเดิมไม่เกิน 10 คืน ต่อ 1 สิทธิ สามารถจองที่พักเพิ่ม

อีก 5 คืน เป็น 15 คืน ต่อ 1 สิทธิ

– ขยายเวลาการดำเนินโครงการ ประกอบไปด้วย จากสิ้นสุดโครงการ 31 ม.ค.64 เป็น 30 เม.ย.64 รวมทั้งช่วง

เวลาการจองจาก 06.00 – 21.00 น. เป็นช่วงเวลา 06.00 – 24.00 น.

– เพิ่มโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี เข้าร่วมโครงการได้

– อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวสามารถรับ E-Voucher ได้ ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง

ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว และเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว แต่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

– ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก 2,000 บาทต่อที่นั่ง เป็น 3,000 บาทต่อที่นั่งเฉพาะเมือง

หลักทางการท่องเที่ยว 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย

พร้อมทั้งเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด “โครงการกำลังใจ”โดยเปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน และ Ch7HD

อ่านเพิ่มเติม