โอเคมั้ย บัตรสวัสดิการฯ – คนละครึ่ง รัฐฯมอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพิ่ม 500 บาท

9 ธันวาคม 2563 – เริ่มจาก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับการขยายระยะเวลา

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ อีกคนละ 500 บาทต่อเดือน เริ่มให้ตั้งแต่ต้นปี 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564

ขณะที่ คนไทยอีก 5 ล้านสิทธิ จะได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผ่านเว็บไซต์เดิม โดยจะได้สิทธิคนละ 3,500 บาท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ไปจนถึง

สิ้นเดือนมีนาคม 2564 โดยผู้ที่ได้สิทธิ ต้องใส่เงินในแอปเป๋าตังจำนวน 3,500 บาทเช่นกัน ส่วน 10 ล้านคนในเฟสแรก

จะได้เพิ่มอีกคนละ 500 บาท ใช้สิทธิต่อเนื่องได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเช่นกัน โดยคนในเฟสแรก ต้องใส่เงินในแอปเป๋าตังค์

จำนวน 500 บาทด้วย และเมื่อเข้าโครงการนี้แล้วจะไม่สามารถเข้าโครงการช้อบดีมีคืน และต้องเปิดใช้ภายใน 14 วันเช่นเดิม

ซึ่งโครงการนี้ จะใช้วงเงิน 22,500 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม