เงินเข้าวันนี้ โอนให้จำนวน 600 บาท ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม

พ่อแม่ผู้ปกครองเช็กเงินได้แล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือนธันวาคม 2563 ให้แล้ว

โดยทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ออกมา

โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยระบุว่า

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ธนาคารจะโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชี

เงินเข้า 3 กลุ่ม วันพุธที่ 9 ธ.ค.63 กดเงินสดได้เลย เช็กสถานะ และตรวจสอบการโอนเงินที่นี่

ทั้งนี้ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนต้องการให้ตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ ก่อนนะคะ

เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนประจำเดือนธันวาคม 2563 มีดังนี้

-ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

-ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤศจิกายน 2563

-ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

-จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2563 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้แล้ว

ผ่านเว็บไซต์ : http://csgcheck.dcy.go.th

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อ่านเพิ่มเติม