ด่วนประกาศข่าวดี ประกันสังคม

ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาล ในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64

มีรายงานว่า สํานักงานประกันสังคม จะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปี 2564

ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ สปส. 9-02 ได้ที่

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

ผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th

ผ่าน แอปพลิเคชัน SSO Connect

แอนดรอยด์ https://bit.ly/33Pop2T ไอโฟน https://apple.co/3qE34TR

สำหรับสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของ

จังหวัดดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ ประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม