เงินเข้าวันไหน เช็คเลย บัตรสวัสดิการ เดือนธ.ค.ใช้ได้ 5 สิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 63 ยังอยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิ จึงทำให้ผู้ถือบัตรคนจน

จะได้รับเงินเพิ่มคนละ 500 บาท ทำให้ผู้ที่เคยได้รับ 200 บาทจะได้เพิ่มเป็น 700 บาท และผู้ที่เคยได้รับ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม ใช้สิทธิได้ 5 สิทธิ ตลอดเดือน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

1 ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้) โดยต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

2 ค่าเดินทางโดยรถสาธารณะ 500 บาท โดยการรูดบัตรหักค่าใช้จ่าย ได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส.

โดยสามารถใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

3 ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) และต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

4 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท)

โดยสิ้นเดือน เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ให้จ่ายเงินไปก่อน หลังระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ จะโอนเงิน

กลับเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 ธ.ค. 2563 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

สำหรับผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้าน

5 เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 100 บาท)

เมื่อบิลค่าน้ำประปามา ต้องจ่ายเงินสดไปก่อน หลังระบบบันทึกข้อมูล จะโอนเงินกลับเข้าบัตรให้ ในวันที่ 18 ธ.ค. 2563

โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

สำหรับผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อนที่สำนักงานการประปาในพื้นที่บ้าน

เงินช่วยเหลือผู้พิกๅร

ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ยังคงได้เพิ่มเบี้ยผู้พิการเพิ่มอีก 200 บาท/เดือน ทำให้ในเดือนธันวาคม 2563 จะได้รับ 1000 บาท

ซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการ ประมาณวันที่ 22 ของเดือน (รอกรมบัญชีกลางประกาศแจ้งอีกครั้ง)

ลงทะเบียนรอบใหม่ เมื่อไหร่?

ต้นปีหน้า กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยกำลังพิจารณาเงื่อนไขที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้ สวัสดิการที่เคย

ได้รับจะเหมือนเดิม ส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น อยู่ในขั้นพิจารณารายละเอียด มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอจะเข้าศบศ. เร็วๆนี้

อ่านเพิ่มเติม