in

พิษไวรัสโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

3 มี.ค. 2563 – 22:17 น.

รายงานข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. อยู่ระหว่างการติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 หรือไม่หลังจากหลายสำนักประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบ

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทำให้ยอดการใช้ไฟฟ้าไม่ขยายตัวจากก่อนหน้านี้ที่มองว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับเดียวกับอัตราการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่คาดปีนี้จะเติบโต 2-3%

นอกจากนี้ เดือนก.พ. ยังมีวันทำการน้อยดังนั้นยอดการใช้ไฟฟ้าของประเทศในระบบกฟผ.ไม่รวมกำลังการผลิตของผู้

ผลิตไฟใช้เองในเดือนก.พ. 2563 หารเฉลี่ยตามจำนวนวันที่ปีนี้มี 29 วัน เทียบกับปีก่อนมี 28 วันแล้ว พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยอยู่ที่ 15,415.62 ล้านหน่วย ขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเดือนม.ค. อยู่ที่ 16,108.60 ล้านหน่วย

เพิ่มขึ้น 6.94% เป็นผลจากปีนี้อากาศร้อนกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นเดือนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเป็นปกติ

ทำให้ยอดสะสมการใช้ไฟฟ้าช่วง 2 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ.) มียอดรวม 31,524.22 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 4.54%

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบี.กริม กล่าวว่า

เบื้องต้นได้ประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก

โดยรวมเดือนม.ค. อยู่ในระดับคงที่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ลูกค้าบางรายจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงบ้างตามภาวะเศรษฐกิจ

แต่ก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 20% กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

และเครื่องใช้ในบ้านเพิ่มขึ้น 9% และยังมีลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ผลักดันให้หน่วยขายไฟฟ้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง 32%

นอกจากนี้ บี.กริม ยังทยอยลงนามสัญญากับลูกค้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อขยายฐานธุรกิจต่อเนื่อง

โดยล่าสุดลงนามเพิ่มอีก 8 เมกะวัตต์ รวมมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 31 เมกะวัตต์ ทยอยเข้าระบบปีนี้และจากจำนวนโรงงาน

ทั้งหมดมากกว่า 1,500 ราย ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นโอกาสที่บริษัทจะขยายฐานลูกค้าไปยังธุรกิจที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ

ที่มา khaosod

Loading...