in

ลาซาด้า เข้มปลดร้านขายหน้ากากอนามัย เกินราคาพ้นแพลตฟอร์ม

4 มี.ค. 2563 – 14:23 น.

ลาซาด้า เข้มปลดร้านขายหน้ากากอนามัย เกินราคาพ้นแพลตฟอร์ม

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายแจ๊ค จาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า

ภายหลังจากเกิดการ ร ะบ าดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความต้องการหน้ากากอนามัยจำนวนมาก จนทำให้ไม่เพียงพอ

จนรัฐบ าลไทยประกาศให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุมห้ามขายเกินราคาอันละ 2.50 บาท ลาซาด้า ในฐานะแพลตฟอร์ม ขายสินค้าออนไลน์

ได้สำรวจร้านค้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้า หากพบมีการขายเกิดราคาก็ถอดสินค้านั้นออกทันที

หน้ากากถือเป็นสินค้าที่มีความต้องการมาก ส่งผลให้ราคาขยับสูงขึ้นตามหลักการตลาด เมื่อต้นทุนสูงความต้องการสูงราคาก็มีการขยับสูงขึ้นตาม

แต่ เมื่อรั ฐบ าลมีการควบคุมราคา ไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค ที่ขณะนี้มีความต้องการหน้ากากเพื่อใช้ป้องกัน โควิด-19 ทางลาซาด้า

ประเทศไทยได้สำรวจร้านค้าที่ขายในลาซาด้าทุกวัน หากพบว่าขายเกิดราคาก็จะปลดสินค้าตัวนั้นออกทันที

ที่มา khaosod

Loading...