หยุดเพิ่มได้ 2 วัน รัฐบาลจัดท่องเที่ยว ฟื้นเศรษฐกิจ ให้ข้าราชการ 2 ล้านคน

มีรายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 2 กันายายน 2563 นายดนุชา พิชยนันท์ (องเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบศ.

ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มเติม

จากตอนนี้มาตรการเราเที่ยวด้วยกันมีการจองเข้ามา 7.8 แสนห้อง จากทั้งหมด 5 ล้านห้อง โดยที่ผ่านมาได้ปรับเงื่อนไขให้บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาร่วมได้

ซึ่งล่าสุดได้มีการเสนอให้ข้าราชการ 2 ล้านคน พนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 2.7 แสนคน ลาหยุดพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน โดยไม่คิดเป็นวันลา

เพื่อให้ไปเที่ยวในมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีมากขึ้น

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ ยังได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไปหามาตรการเพิ่มให้ผู้สูงวัยและมีกำลังซื้อสูง ให้เข้าถึงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันได้สะดวกมากขึ้น

ซึ่งการเข้าโครงการต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุไม่สะดวก จึงให้มีมาตรการเพิ่มเติม อาจเป็นบัตรคูปองหรือเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงโครงการมากขึ้น

ขอบคุณ โพสต์ทูเดย์

อ่านเพิ่มเติม